Med Coilfix® får du mye for pengene!

Coilfix® er ferdigtrukne PP-rør levert på vanlig ring (coil). Vi fører forskjellige typer spolestativer til denne løsningen, også med sving. Coilfix® er velegnet for deg som skal jobbe på store anlegg og prosjekter, for med dette patentet jobber du problemfritt og anslagsvis 40-50% raskere enn med andre og mindre smarte løsninger.

Rørene kan leveres med ferdig inntrukket PN-ledning, antennekabel, telefonledning, høyttalerkabel eller andre typer kabel og ledninger.

Coilfix® kommer selvsagt i forskjellige dimensjoner.

Søker du flere smarte produkter?